محصولات لوکست

/

ساب ووفر خودرو

ساب ووفر که اصطلاح انگلیسی آن (subwoofer) است، تولید کننده صدای بم و اوج هیجان در موسیقی می‌باشد. ساب ووفرها به دو نوع فعال (Active) یا غیر فعال (passive) تقسیم می‌شوند که از نظر کفیت صدا تفاوت خاصی با یکدیگر ندارند. نوع اکتیو کنترل کننده صوت دارد و دیگر نیازی به آمپلی فایر خارجی ندارد و نوع دیگر به آمپلی فایر خارجی نیاز دارد و کمی از لحاظ هزینه مشکل ساز می‌شود.

قیمت ساب ووفر خودرو

قیمت ساب ووفر نیز مانند سایر محصولات وارداتی تحت تاثیر قیمت دلار قرار گرفته است. اما کیفیت محصولات موجود مانند محصولات شرکت های اروپایی ارزش سرمایه گذاری را دارد.

خرید انواع ساب ووفرهای خودرو

چند نکته قابل توجه که برای خرید ساب ووفر ماشین باید در نظر گرفت عبارتند از:

1. مقاومت یا امپیدانس

باید مقاومت ساب ووفر ماشین نسبت به عبور جریان الکتریکی صدا بررسی شود که این مقاومت یا امپیدانس با “اهم” نمایش داده می‌شود.

2. توان الکتریکی

توان الکتریکی یا مصرفی ساب ووفر خودرو که با “وات” نمایش داده می‌شود بررسی شود.

3. میزان پاسخ فرکانس

فرکانس با واحد هرتز محاسبه می‌شود، باید میزان بازسازی فرکانس های صوت یا محدوده فرکانسی که در ساب ووفر پردازش شده و به خروجی می‌رسد بررسی شود که به چه میزان می‌باشد.